Personvern


Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan og hvorfor. Erklæringen beskriver også rettighetene du har og hvordan du utøver disse.

Hvilken personinformasjon samler vi inn og hvordan gjør vi det?

Vi samler inn opplysningene som du selv gir oss når du oppretter en konto og legger inn ordrer.
Vi registrerer også opplysninger gitt over telefon eller i e-postkorrespondanse.

 • Opplysninger om deg: navn, telefonnummer, e-postadresse, egenutfylt adresse.
 • Kontoopplysninger: bankkontonummer i forbindelser med Vippsbetalinger

Når du besøker nettsidene våre, registreres:

 • Bruksdata: anonyme data til analyse av bruksmønsteret, sånn som hvor lenge en side besøkes og hvilke produkter som sees på.
 • Tekniske data: IP- adresse, operativsystemer, nettleser

Hvorfor samler vi inn data?
Vi bruker personopplysningene dine for å

 • levere produkter til deg samt håndtere returer og reklamasjoner
  E-post adressen blir brukt for å sende ordrebekreftelser, pakksedler, faktura/ kvittering, og eventuell returlapp.
  Postadressen blir brukt i forbindelse med forsendelse av varer.
  Bankkontonummer blir registrert for inn- og utbetalinger.
 • tilfredsstille kravene i bokføringsloven.
 • forbedre nettsidene våre

 

Hvem behandler personopplysningene?
 

Personopplysningene lagres digitalt hos vår serverleverandør IVER AS, hos vår nettstedsleverandør Multicase AS, på vår egen server og til dels fysisk i papirformat i egne lokaler.
E-post relaterte opplysninger lagres hos Google.
Bruksdata lagres hos Google Analytics.
Vipps er betalingstjenesten og lagrer personopplysninger i henhold til sin personvererklæring som kan leses her.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i informasjon om deg, din profil og historikk finnes på MIN SIDE
Retting: Du kan selv endre informasjon du har gitt tidligere
Rett til sletting av dine personopplysninger dersom UTE Depot AS ikke lenger har rettslig grunnlag for behandlingen (f.eks. etter bokføringsloven)
Trekke tilbake samtykke
Rett til informasjon: Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dette gjør vi blant annet i denne personvernerklæringen, i vilkårene og ved innhenting av samtykke..
Rett til å klage: Du har rett til å klage til Datatilsynet.

 

Endringer i erklæringen
Personvernerklæringen blir kontinuerlig oppdatert etter eventuelle endringer i lover eller tjenester vi tilbyr.
Oppdatert 24.11.2022

Kontakt oss
Har du spørsmål om personvern, ta kontakt med oss på telefon 72141255 eller e-post post@utedepot.no.

UTE Depot AS, Osloveien 14B, 7374 Røros,
Org.nr 979860380